Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-EN ISO 7010

 znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F01  Gaśnica (F01)
znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F02  Hydrant wewnętrzny (F02) 
 znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F05  Alarm pożarowy (F05)
znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F16   Koc Gaśniczy (F16)

 

Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-EN ISO 7010

 znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F01  Gaśnica (F01)
znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F02  Hydrant wewnętrzny (F02) 
 znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F05  Alarm pożarowy (F05)
znak przeciwpożarowy wgNormyISO7010 F16   Koc Gaśniczy (F16)