Znaki ewakuacyjne

 

Znaki ewakuacyjne wg PN-92 N-01256 02 i PN-EN-81-73

 

znak ewakuacyjny wgPN 92 101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) (101)
znak ewakuacyjny wgPN 92 102  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)
znak ewakuacyjny wgPN 92 103  Kierunek drogi ewakuacyjnej (103) 
znak ewakuacyjny wgPN 92 104  Wyjście ewakuacyjne (104)
 znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 105 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo) (105) 
 znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 106  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo) (106)
znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 107  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo) (107)
 znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 108  Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo) (108)
znak ewakuacyjny wgPN 92 109  Drzwi ewakuacyjne (lewe) (109)
 znak ewakuacyjny wgPN 92 110 Drzwi ewakuacyjne (prawe) (110) 
znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 113  Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami) (113)
 znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 114 Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak do stosowania tylko z innymi znakami) (114) 
znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 115  Stłuc, aby uzyskać dostęp (115)
 znak ewakuacyjny wgPN 92 116 Przesunąć w celu otwarcia (116) 
znaki ewakuacyjne N 92 101/znak ewakuacyjny wgPN 92 117 01  Klucz do wyjścia ewakuacyjnego (117-01)
 znak ewakuacyjny wgPN 92 120  Miejsce zbiórki do ewakuacji (120)

 

Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E01 0DD Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E01-DD (E01-0DD)
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E01 0GG  Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E01-GG (E01-0GG)
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E01 0LD  Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E01-LD (E01-0LD)
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E01 0LG Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E01-LG (E01-0LG) 
znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E01 0LL  Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E01-LL (E01-0LL)
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E01  Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) (E01)
znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E02  Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) (E02)
znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E02 0DD  Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E02-DD (E02-0DD) 
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E02 0GG  Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E02-GG (E02-0GG)
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E02 0PD Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E02-PD (E02-0PD) 
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E02 0PP  Znak łączony wyjście ewakuacyjne ze strzałką E02-PP (E02-0PP)
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E05 Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka prosta (E05) 
 znak ewakuacyjny wgISO7010 92 E06 kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka skośna (E06)
Stłuc aby uzyskać dostęp (E08)  Stłuc aby uzyskać dostęp (E08)