Usługi

Przeglądy i konserwacje sprzętu ppoż. powinny być przeprowadzane min. co 12 miesięcy.

 

Wykonujemy je z reguły w siedzibie klienta, a polegają one między innymi na:

 • Sprawdzeniu stanu ogólnego zbiornika - powłoka lakiernicza, brak wgnieceń,
 • Kontroli terminu badań UDT,
 • Sprawdzeniu osprzętu, ładunków, naboi,
 • Kontroli elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,
 • Po pomyślnym przejściu przeglądu i konserwacji, wypełniamy kontrolkę zaświadczającą o przeprowadzonych czynnościach i przedłużającą ważność sprzętu,
 • Sprawdzamy także dostępność i czystość sprzętu oraz prawidłowość oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego.

 

W zakres czynności objętych remontem i ewentualną legalizacją wchodzą:

 • Demontaż osprzętu, ładunków,
 • Kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń i ew. naprawa,
 • Kontrola i ew. naprawa urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco - przerywających oraz kanałów i przewodów,
 • Wymiana uszczelnień i uszczelek,
 • Przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zbiorników gaśnic (Dozór Techniczny),
 • Filtracja i osuszanie środka gaśniczego,
 • Odnowienie powłok lakierniczych,
 • Wymiana etykiet,
 • Kontrola i montaż ładunków, osprzętu,
 • Kontrola jakości przeprowadzonego remontu.

 

Przegląd, konserwacja, remont, legalizacja i mocowanie podręcznego sprzętu ppoż.:

 • Gaśnic proszkowy
 • Gaśnic śniegowych
 • Gaśnic gastronomicznych ( GWG )
 • Urządzeń gaśniczych ( GSE )
 • Gaśnic przewoźnych


Pomiary:

 • Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych
 • Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych
 • Próba ciśnieniowa węży hydrantowych

 

Dokumenty:

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie planu dróg ewakuacyjnych dla obiektów
 • Opracowanie planu rozmieszczenia sprzętu gaśniczego
 • Opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej


Legalizacja UDT:

 • Butli CO2
 • Gaśnic śniegowych
 • Gaśnic przewoźnych


Napełnianie butli:

 • Azot
 • CO2
 • Hel


Inne usługi:

 • Praktyczny pokaz gaszenia ognia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego u klienta
 • Sprawdzamy systemy oddymiania, systemy i czujki ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne